Overgewicht nederland grafiek

Hieronder vindt u een lijstje van GGD 'en met eigen wijkcijfers:. Vanaf de leeftijd van 20 jaar neemt het aandeel mensen met overgewicht snel toe, vooral bij mannen. Deze groep zal in de periode tot aan bovendien sterk groeien.

Experts en redactie C. Naast de body mass index, geven de buikomvang en de huidplooidikte ook een goede indicatie voor de hoeveelheid opgeslagen vet.

Congratulate, overgewicht nederland grafiek can

  • GGD Hollands-Midden, zie: Gemeten gegevens zijn vaak betrouwbaarder dan zelfgerapporteerde gegevens.
  • Centers for Disease Control and Prevention. Tijdens de middeleeuwen en de renaissance werd obesitas vaak als een teken van welvaart beschouwd, en kwam het vrij vaak voor onder de elite:
  • Relatieve sterfterisico naar BMI in 10 jaar in de VS voor blanke mannen links en vrouwen rechts die nog nooit hebben gerookt.
  • Afvallen met veel koolhydraten

Overgewicht is onderverdeeld in matig overgewicht en ernstig overgewicht obesitas. Dit wordt standaardisatie genoemd. Laagopgeleiden zijn de belangrijkste risicogroep: Methoden Regionale verschillen: De Gezondheidsmonitor Volwassenen en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen bevatten informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking van negentien jaar en ouder.

Overgewicht nederland grafiek
Rated 4/5 based on 90 review
groene thee afvallen de tuinen 28 | 29 | 30 | 31 | 32 snel platte buik krijgen